Skiløyper fra hytteveggen

Hjartdal Skillags løypenett er ca 50 km langt
Korteste vei til over tregrense er "Fjellstadfjellet rundt" løypa

Fotoinformasjon