Oppkjørte skiløyper til hytteveggen!

Hjartdal Skilags Løypenett er ca 50 km langt

Fotoinformasjon